Polityka prywatności i polityka plików „cookies”

Szanując prywatność naszych Klientów (Użytkowników) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Hydrosun Sp. z o.o. z/s w Białymstoku, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Polityka ma charakter informacyjny i ogólny co oznacza, że wszelkie uszczegółowienia polityki mogą być dodatkowo zawarte w regulaminach a także klauzulach informacyjnych przekazywanych Klientowi w momencie pozyskiwania danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Hydrosun Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 1a, 15-620 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000884776, NIP: 5423427470, REGON 388200505.
Kontakt z Administratorem Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@hydrosun.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres Administratora.
Jak Administrator dba o Państwa dane

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane możemy przetwarzać:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO w celu wywiązania się z obowiązków prawnych w tym konieczności udokumentowania wykonania usługi np. konieczność wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz obsługi zapytań innych niż dotyczących informacji marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w przypadku osób do kontaktu i współpracy dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z wykonywaniem umowy zwartej między Administratorem a podmiotem w imieniu, które Pani/Pan działa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu umożliwienie komunikacji bezpośredniej z Administratorem, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu administrowania i zarządzania stroną http://hydrosun.pl (dalej Strona, Serwis), zapewnienia funkcjonalności i ułatwienie korzystania z Serwisu, w tym wykorzystywanie cookies w Serwisie,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu analizy danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu marketingu bezpośredniego,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu administrowania i zarządzania kontami na platformach społecznościowych np. Facebook, Instagram, polegającą na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami tej platformy oraz komunikacji z nimi,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które polegają na zapewnieniu przy pomocy plików cookie możliwości optymalizacji i udoskonalania funkcjonalności Serwisu, utrzymaniu sesji, dostosowaniu treści prezentowanych w Serwisie do preferencji Użytkownika oraz zwiększania atrakcyjności oferty,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO – w pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być gromadzone i wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody, prośba o wyrażenie zgody jest wówczas przedstawiona w jasny sposób, ze wskazaniem przez Administratora celu, w związku z którym zwraca się on o udzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody poprzez kontakt z Administratorem.

Drogi Użytkowniku, pamiętaj, że zasady korzystania z portali społecznościowych, na których umieszczone jest konto firmy ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy, podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy a także niezbędne do umożliwienia Państwu komunikacji bezpośredniej z Administratorem. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych   W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, będące wynikiem profilowania.
Odbiorcy danych Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które wspierają Administratora w działalności np. dostawcom IT, dostawcom usług pocztowych/kurierskich, dostawcom usług księgowych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług bankowych, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych i doradczych. Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Okres przez jaki administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń .
Państwa prawa W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.
Wykorzystanie plików cookies W oparciu o treść art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, Administrator informuje, że Serwis używa plików cookies i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie określane są jako „pliki cookies”). Pliki cookies mogą być również zamieszczane przez strony zewnętrzne. Pliki cookies zbierane są w ramach uzasadnionego interesu Administratora.
Co to są pliki cookies? Są to pliki instalowane na urządzeniach końcowych (np. tablecie, smartfonie, laptopie) osób korzystających z Serwisu w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika oraz do celów statystycznych. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, posiadają zazwyczaj unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym.
W jakim celu używamy plików cookies? Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator w świadczeniu usług Serwisu może także używać plików cookies podmiotów trzecich

Serwis korzysta z narzędzi podmiotów trzecich, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu, prowadzenia działań marketingowych. W panelu konfiguracyjnym plików cookies dostępnym w każdej chwili w naszym Serwisie, znajdują się wszelkie informacje na temat plików cookies podmiotów trzecich używanych przez Serwis.
Jak długo będziemy korzystać z plików cookies? Na naszej stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Jak zarządzać plikami cookies ?

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację plików cookies. W panelu konfiguracyjnym plików cookies dostępnym w każdej chwili w naszym Serwisie znajdują się wszelkie informacje na temat plików cookies używanych przez Serwis wraz z informacją o celu, czasie trwania i zarządzaniu każdym z nich, tak aby Użytkownik mógł zarządzać aktywacją i dezaktywacją korzystania z tych plików cookies, które nie są absolutnie niezbędne do działania Serwisu. Alternatywnie, Użytkownik, może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poniżej pokazujemy jak to zrobić. Sposób zablokowania/ usunięcia plików cookies będzie różny w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies można odszukać korzystając z zakładki „Pomoc” w wybranej przeglądarce internetowej.
Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookies

Wyłączenie/usunięcie plików cookies

Drogi Użytkowniku pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania Serwisu.

Lista wykorzystywanych plików cookies

Administrator informuje szczegółowo o rodzajach plików cookies wykorzystywanych w Serwisie, w tym o celu użycia plików cookies, a także o okresie funkcjonowania plików cookies i dostawcy pliku. Lista aktualnie wykorzystywanych plików cookies znajduje się w panelu wyświetlanym na dole strony internetowej „Zarządzaj zgodą”

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla website statistics. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Google Fonts

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Fonts dla display of webfonts. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Google Maps

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Maps dla maps display. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Maps Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

YouTube

Marketing/śledzenie, Funkcjonalne

Używanie

Używamy YouTube dla video display. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj YouTube Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowywanie danych o lokalizacji
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Store and track interaction
Nazwa
Wygaśnięcie
8 miesięcy
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Szacowanie przepustowości

Facebook

Marketing/śledzenie, Funkcjonalne

Używanie

Używamy Facebook dla display of recent social posts and/or social share buttons. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Facebook Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zapis ostatniej wizyty
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis danych konta
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Zachowywanie unikalnego ID sesji
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zachowanie unikalnego ID użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis danych konta

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
1 tydzień
Funkcja
Określanie rozdzielczości ekranu
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis i śledzenie czy karta jest aktywna

Instagram

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Instagram dla display of recent social posts and/or social share buttons. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Instagram Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zarządznie częstością reklam

Elementor

Statystyki (anonimowe)

Używanie

Używamy Elementor dla content creation. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Statystyki (anonimowe)

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis działań wykonanych na stronie

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla cookie consent management. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Store if the cookie banner has been dismissed

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
hu-consent
Wygaśnięcie
Funkcja